STYRELSEN


 Har ni ärenden som gäller hela styrelsen så kan ni skicka det härifrån:


 Vänligen använd denna adress för att komma i kontakt med oss.

 Mail till Styrelsen - styrelsen@springerostgota.se


Ordförande: 

Malin Karlsvärd



Ledarmot, Utställningsansvarig:

Linnea Gustafsson



Ledamot, vice ordförande samt jaktansvarig:

Anders karlsson



Ledamot, Sekreterare:

Inga Pettersson


   

Ledamot, kassör:

Ing-Marie Löfstedt









 


 




 


 



Ledamot, kursansvarig, PR ansvarig:


Ledarmot: 


Supplieant:




Revisor: Stefan Lyshed-Jakobson


Revisorssuppleant:


Valberedningen 2022 består av:

Styrelsen söker personer till Valberedningen


Rolf Svennson,  Sammankallande

mail: rolfsv66@gmail.com


Lena Rollmar

Micael Rollmar