STYRELSEN


 Har ni ärenden som gäller hela styrelsen så kan ni skicka det härifrån:


 Vänligen använd denna adress för att komma i kontakt med oss.

 Mail till Styrelsen - styrelsen@springerostgota.se


Ordförande: 

Malin KarlsvärdLedarmot, Utställningsansvarig:

Linnea GustafssonLedamot, vice ordförande samt jaktansvarig:

Anders karlssonLedamot, Sekreterare:

Inga Pettersson


   

Ledamot, kassör:

Ing-Marie Löfstedt

 


 
 


 Ledamot, kursansvarig, PR ansvarig:


Ledarmot: 


Supplieant:
Revisor: Stefan Lyshed-Jakobson


Revisorssuppleant:


Valberedningen 2022 består av:

Styrelsen söker personer till Valberedningen


Rolf Svennson,  Sammankallande

mail: rolfsv66@gmail.com


Lena Rollmar

Micael Rollmar