Medlem

Vill du vara med i vår mailinglista? Skicka din mejladress till styrelsen@springerostgota.se


MEDLEMSKAP

Man tillhör automatiskt den lokalavdelning man bor geografiskt, men man kan sedan välja en annan om man vill. Klubben har rullande medlemskap som gäller 1 år fr.o.m. inbetalningsdatum. 


Huvudstyrelsen informerar 2020-11-06: 


Från och med 2021-01-07 kommer Svenska Kennelklubben, SKK, att administrera medlemskapet för Springerklubbens räkning. Mer information kommer att läggas ut på hemsidan i samband med detta. Denna förändring medför inga ökade kostnader för dig som medlem och inte för Springerklubben som helhet. Styrelsen tackar Helene Björkman så mycket för allt jobb och all tid som lagts ner för Springerklubben som medlemsansvarig. 

Mera info finns på http://www.springerklubben.org/medlemskap/ 


Som medlem i Springerklubben får Du:

  • Delta på våra aktiviteter och kurser
  • Tillgång till Avelskommittén
  • Springertidningen 
  • 15% Agriaförsäkring (fr.o.m 1/3)


Frågor om medlemskap

Så kan du skriva eller ringa till SKK:
Svenska Kennelklubben Medlemsservice 191 27 Sollentuna

Tel: 08-795 33 44 (mån-fre kl. 10-12 och 13-15)

E-post: medlem@skk.se OBS! Ange Springerklubben! MEDLEMSKAP

SK har rullande medlemskap ( 1 års medlemskap fr.o.m. inbetalningsdatum)

-Fullbetalande medlem: 295:-

-Familjemedlem: 50:-

-Valpköparmedlem: 100:- (uppfödaren anmäler sina valpköpare)

-Valpköparmedlemskap för valpköpare från utlandet: 200:- (uppfödaren anmäler sina valpköpare) O.B.S!!! Gäller fr.o.m. 2012-07-01

-För medlemmar boende utanför Sverige är priset 350 :- sk/år.

  


 
Mål och Vision för Springer Östgergötland/Småland


Vår målsättning är att skapa en meningsfull och rolig vardag för våra medlemmar och detta försöker vi uppnå genom att varje år anordna ett antal kurser, utställningar, promenader och andra roliga aktiviteter.


Att vi dessutom strävar efter att anordna alla aktiviteter till ett så lågt pris som möjligt ser vi som en självklarhet då vi vill att så många som möjligt ska kunna vara med!


Tag gärna kontakt med styrelsen om du har några ideer eller önskemål om aktiviteter!


"Fyndhörna"

 

Vi har jättefina servetter med Springermotiv till salu!

Ett paket kostar 30 kr eller 4 paket för 100 kr.