Ledamot, kursansvarig:

Jan Karlsson

Brage gränd 4

595 52 Mjölby

Mobil 070-786 90 50

 

 

Suppleant:

Ing-Marie Löfstedt

Södra Herrgårdsgatan

591 32 Motala

 

Suppleant:

Evelina Bodsten

Bergvallastigen

590 52 Nykil

 

 

Revisor: Stefan Lyshed-Jakobson

 

Revisorssuppleant: Anne-Marie Eklund

 

Valberedningen 2018 består av:

 

Carola Holm, Sammankallande

Annelie Karlsson

Lena Rollmar

Styrelse Springer Östgöta 2018

 

Har ni ärenden som gäller hela styrelsen så kan ni skicka det härifrån:

 

Mail till Styrelsen - Styrelsen@springerostgota.se

Vänligen använd denna adress för att komma i kontakt med oss.

 

Ordförande & Webmaster:

Elin Olausson

Fettjestad Solhem 1

583 60 GAMMALKIL

Mobil 073-550 73 26

 

 

Ledamot, vice ordförande samt jaktansvarig:

Peter Lanning

Jakobslund, Storeberg 21

590 32 Borensberg

Mobil 0734-17 64 97

 

 

Ledamot, Sekreterare:

Inga Pettersson

Lundbogränd 2

591 95 Motala

Mobil 070-647 33 73

 

Ledamot, kassör:

Maria Hultqvist

Salsjövägen 3

59031 BORENSBERG

 

 

Ledamot, Utställningsansvarig:

Malin Karlsvärd

Norråsvägen 8

612 94 Finspång

Tfn 0122-165 28

Mobil 070-361 65 28