Kurser 2019

 

Anmäl gärna intresse för kurser under 2019.

Vanligtvis håller vi kurs i Viltspår & Spanieljakt. För att vi ska kunna tillgodose medlemmarnas behov önskar vi att ni hör av er med önskemål!

 

 

Tipsa oss gärna om kurser som ni önskar ska hållas under 2019!

 

Trimkurs

Planeras kontinuerligt vid intresse med Malin Karlsvärd eller Elin Olausson som kursansvarig.

Pris: 350 kr för medlemmar

 

Anmälan

För information och kursanmälan,

kontakta lokalavdelningens kursansvarige:

 

Jan Karlsson

Mobil 070-786 90 50

kursansvarig@springerostgota.se

 

Betalningen skickas till bg 729-3814

Vid anmälan ange fullständiga uppgifter såsom:

 

namn

adress

e-mail

telefonnummer

Om medlemskap finns i spanielklubb

hundens namn samt ras

 

Anmälan betraktas inte som giltig förrän vi har fått alla uppgifter vi behöver.

Betalning samt anmälan skall vara kursansvarig tillhanda senast 4 veckor innan kursstart. Anmälan är bindande!

OBS! Om din betalning inte har inkommit i tid släpps platsen till eventuell reserv. Detta gäller om inget annat har avtalats med kursansvarig/styrelsen.